Standard avtale for kjøp og salg gjennom i nettbutikken

Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som kjøper og den enkelte selger på nettstedet for varer og produkter som selges gjennom nettstedet.

 

Ansvarsforhold
Du forstår og aksepterer at gavenfordeg.noo kun er en tilrettelegger for handel gjennom nettstedet gavenfordeg.no. Firmanavn Larvik Online
gavenfordeg.no opptrer således som mellomann og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene
Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av denne avtalen, samt forbrukerkjøpsloven eller kjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven regulerer handel mellom privatperson og selger som i næringsvirksomhet.
Kjøpsloven regulerer handel mellom forbrukere og privatpersoner.

Det er ditt ansvar som kjøper å gjøre seg kjent med om det er en profesjonell eller privat partner man handler med.
Det er å anbefale at man spør selger om de selger i næringsvirksomhet.

Selger og kjøper står fritt til å supplere denne avtale med egne bestemmelser avtalt seg imellom.

Betalingsbetingelser
Pris og betalingsform
Prisen for varen, inklusive mva, er oppgitt for alle varer i butikken. Frakt og evt. andre gebyrer blir oppgitt ved fullføring av kjøpet.
Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform angitt i butikken.

Ordrebekreftelse
Det sendes en ordrebekreftelse til kjøper med kopi til selger ved et salg. Ordrebekreftelsen sendes kun elektronisk og er kjøpers kjøpsdokumentasjon.
Varen og avgifter og gebyrer er beskrevet i ordrebekreftelsen. Det finner også i ordrebekreftelsen hvem selger er og hvilken betalingsform som er valgt.

Levering
Selger plikter å sende eller levere varen innen rimelig tid etter bestillingen.
Hvis selger ikke leverer vare eller levering er vesentlig forsinket, har kjøper rett til å heve kjøpet, og kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer refunderes.

Garanti og reklamasjon
Selger har ansvar for varen inntil den er overlevert til kjøper. Selger garanterer for at varen er som beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.
Selger garanterer at varen selges fri for salgspant og andre typer heftelser.

Kjøper handler varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.

Dersom varen ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger.
Slik reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper.
Dersom det er mangel eller feil ved varen kan kjøper kreve at dette rettes opp, kreve prisavslag eller heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig.

Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom selger og kjøper.
gavenfordeg.no er ikke part i handelen, og vil derfor ikke være part i en eventuell tvist mellom selger og kjøper.

Angre- og returrett
Alle kjøpere har 14 dager angrefrist og returrett.
Selger plikter å sende utfylt angrerettskjema ved levering av varen til kjøper.
Dersom du ikke mottar angrerettskjema, kan du be selger om å sende utfylt angrerettskjema separat.

Dersom kjøper benytter seg av denne retten, så plikter selger å ta tilbake varen og betale tilbake prisen for varen inklusive gebyrer, men ikke returporto.
Returporto er kjøper selv pliktig til å dekke jmfr. Angrerettloven.

Melding om bruk av angreretten skal gis skriftlig til selger innen fristens utløp.

Dersom kjøper ikke betaler for varen, holde varen tilbake, kreve heving av kjøpet eller kreve erstatning for økonomisk tap.
Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer

Tvisteløsning
Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet.
Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. 

 

 

keyboard_arrow_up